ERBJUDANDE

Undersökningar

Undersökande journalistik. Research eller för publicering. 

Berättelser som förändrar

För magasin och digital publicering.

Globala frågor i lokala sammanhang

Ekologisk och social hållbarhet är nyckelfrågor för framtiden. Mänskliga rättigheter ett fundament. Driver du projekt med fokus på dessa frågor så kan du få stöd med research och redaktörskap, 


Ecological and social sustainability are of concern for all of us. Human rights are fundamental. If you run projects with these key issues in focus This is Local can support you with research and editing.

This is Local

Sundsvall, Västernorrlands län, Sweden

+46 72 581 87 95